Kim jesteśmy, co robimy i dlaczego

My…

AST „Przystań” to stowarzyszenie mające na celu, poprzez różne formy aktywnej turystyki, wskazywać na piękno otaczającego nas świata oraz pobudzać do refleksji nad wartościami i dążeniami życia. „Przystań” organizuje między innymi kajakowe spływy dla studentów, dla „prawdziwych mężczyzn” i dla środowisk naukowych.
Stowarzyszenie jest chrześcijańską organizacją turystyczną. W 2017 r. założyliśmy Fundację Przystań i Walcz by lepiej wam służyć.

Formy aktywnej turystyki:

 • Spływy kajakowe “Płyń Pod Prąd!” – przy okazji dobrej zabawy, chcemy zachęcać do wyrwania się z biernego spływania z prądem wydarzeń i okoliczności życia akademickiego i wzywać do aktywnego płynięcia w życiu pod prąd różnych przeciwności.
 • Rajdy rowerowe – rzeki Cię nie ograniczają, zobaczysz to, co sam będziesz chciał: jeziora, lasy, zabytki historii… Bo nasz kraj obfituje w nie jeden taki skarb. Wszystko to na swoim rowerze albo wypożyczonym od nas na miejscu.
 • Wyprawy w góry “Pnij Się Wzwyż!” – przy okazji dobrej zabawy, zachęcamy do zdobywania mądrości życiowej oraz wiedzy z różnych dziedzin.
 • Obozy roku zerowego (adaptacyjne), organizowane przez starszych studentów dla studentów pierwszego roku.
 • Wyprawy naukowe np. przez parki narodowe Polski. Współpraca z kołami naukowymi i katedrami.
 • Spływy ojca z synem na których rozwijamy relację ojciec-syn, ojcowie wymieniają się doświadczeniami wychowawczymi, zapraszamy ciekawe autorytety i nie tylko…
 • Wyprawy dla prawdziwych mężczyzn, czyli spływy dla facetów nie stroniących od zmagań z własnymi ograniczeniami i z przeciwnościami, nie tylko pogodowymi.

Nasze dążenia:

 • Chcemy przez różne formy aktywnej turystyki pokazywać piękno otaczającego nas świata i pobudzać do refleksji nad wartościami i dążeniami życia.
 • Chcemy promować wartości chrześcijańskie i zarazem pozytywne ogólnoludzkie wartości takie jak miłość, przyjaźń, pokój.
 • Chcemy pomagać w prowadzeniu autentycznego życia chrześcijańskiego.
 • Chcemy wspomagać działalność kulturalną i naukową wyższych uczelni.

Dlaczego turystyka?

 • Turystyka jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki narodowej.
 • Prawie każdy jest zainteresowany jakąś formą turystyki.
 • Zaspokajając odczuwalną potrzebę poznania, wypoczynku i zabawy, chcemy rozbudzić, często głęboko skrytą, potrzebę poznania prawdy, sensu i celu życia.

Współpraca

Już od kilku lat organizujemy różnego rodzaju imprezy turystyczne przy współpracy z takimi ośrodkami akademickimi jak Politechnika Łódzka, Uniwersytet Adama Mickiewicza i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Pragniemy współpracować z władzami wyższych uczelni, stowarzyszeniami akademickimi, kołami naukowymi, duszpasterstwami akademickimi oraz ze wszystkimi ludźmi mającymi na celu dobro człowieka.

Coś więcej?

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy!