Kim jesteśmy, co robimy i dlaczego

My…

Jesteśmy grupą pasjonatów kajakarstwa, żeglarstwa, wędkarstwa, surwiwalu i innych form rekreacji. Zgodnie z hasłem „Przystań… i walczysz!” wzywamy ludzi wokół nas do zatrzymania się w tym pędzącym donikąd świecie (przystanięcia) i do walki o to, co naprawdę w życiu się liczy.

Wizytówką Przystani są wyprawy kajakowe i żeglarskie dla ojców z dziećmi. Pierwszy spływ odbył się w 2003 roku, a po kilkunastu latach pływa z nami około 350-tu ojców ze swoimi synami i córkami! Wzywamy tych twardych mężczyzn do walki o przekazanie dzieciom solidnych wartości, którymi będą mogły kierować się w życiu oraz przekazanie wiary w Jezusa, najważniejszego nauczyciela i przyjaciela. Dzięki temu także ojcowie mają okazję do zastanowienia się nad swoją wiarą, bo jak to kiedyś trafnie ujął jeden z nich “Jak mam przekazać wiarę synowi, jeśli sam tych spraw nie uporządkowałem?”.

Z przesłaniem „Przystań… i pomyśl o co walcz!” docieramy również do rodzin, proponując rodzinne wakacje w kajaku. A przez Akademickie Stowarzyszenie Turystyczne „Przystań” trafiamy z naszą ofertą do studentów.

Nasze dążenia:

  • Chcemy przez różne formy aktywnej turystyki pokazywać piękno otaczającego nas świata i pobudzać do refleksji nad wartościami i dążeniami życia.
  • Chcemy promować wartości chrześcijańskie i zarazem pozytywne ogólnoludzkie wartości takie jak miłość, przyjaźń, pokój.
  • Chcemy pomagać w prowadzeniu autentycznego życia chrześcijańskiego.
  • Chcemy wspomagać działalność kulturalną i naukową wyższych uczelni.