Ojcostwo w Biblii – cytaty

Wtedy ojciec pouczał mnie i tak do mnie mówił: Weź sobie moje słowa do serca, zachowuj moje polecenia, a żył będziesz

Prz 4,4

Głośno się raduje ojciec sprawiedliwego, bo mieć syna mądrego – prawdziwe szczęście.

Prz 23,24

Bądźcie tedy doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.

Mt 5,48

Gdy ojciec umrze, to jakby nie umarł, zostawia bowiem syna podobnego do siebie.

Syr 30, 4

Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.
Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.

Ps 128, 1-4

Kto kocha swego syna, rózgi mu nie żałuje, za to później syn jego będzie mu pociechą.

Kto dobrze wychowuje syna, rad będzie z tego a jego syn przyniesie mu chlubę.

Kto dobrze wychowuje syna, budzi zawiść u wrogów, a będzie się nim cieszył wobec własnych przyjaciół.

Syr 30, 1-3

Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Kol 3, 18-21

Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi,
a nie zejdzie z niej i w starości.

Prz 22,6

A

[wy]

, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!

Ef 6,4

Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.

Pwp 6, 2-9

Boże ojcostwo

Widzieliście, jak Jahwe, wasz Bóg, niósł was niczym ojciec własne dziecko przez cały czas waszej wędrówki, dopóki nie dotarliście na to miejsce.

Pwp 1,31

abyś zrozumiał, że Jahwe, twój Bóg, poucza cię tak, jak ojciec poucza swego syna,

Pwp 8,5

On [Bóg] prowadził mnie jak ojciec od pierwszej młodości, był przy mnie od łona mej matki.

Hi 31,18

Choćby mnie opuścili ojciec i matka, wiem, że Pan mnie przyjmie.

Ps 27,10

Jak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją.

Ps 107,13

Pan bowiem doświadcza tych, których kocha, jak ojciec karci syna, którego dobra pragnie.

Prz 3,12

Nie naśladujcie ich! Ojciec wasz wie przecież dobrze, czego wam potrzeba, nawet nim Go o to poprosicie.

Mt 6,8

Jeśli tedy wy, choć tak niedoskonali jesteście, potraficie dawać rzeczy dobre waszym dzieciom, to o ileż bardziej same dobrodziejstwa ześle Ojciec wasz Niebieski tym, którzy Go o to proszą!

Mt 7,11

I nikogo nie nazywajcie ojcem tu na ziemi. Jeden bowiem jest tylko Ojciec wasz, Ten w niebie.

Mt 23, 9

Bądźcie tedy miłosierni, bo i Ojciec wasz jest miłosierny.

Łk 6, 36

Zechciejcie tedy znosić kary, jakie Bóg na was zsyła. Traktuje was bowiem jak dzieci. A czy można sobie wyobrazić dziecko, którego nie karciłby rodzony ojciec?

Hbr 12, 6

Patrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec; dzięki temu zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. A jeżeli świat nas nie uznaje, to tylko dlatego, że nie zna on również i Ojca.

1 J 3, 1