www.przystan.org.pl

Podziękowanie

Koniec wakacji…
No, może nie zupełnie, bo studenci jeszcze żeglują z nami na mazurach.
Dziękujemy Bogu za wspólnie spędzony czas, bezpieczeństwo, zabawę i piękną przyrodę.
Dziękujemy wam, za zaufanie.
Dziękujemy naszym mówcom – Robertowi Kościuszko i Bogdanowi Pszczole za ich cenne myśli.
Dziękujemy naszym pracownikom i wolontariuszom – w tym roku nasze grono było wyjątkowo szerokie, a kolejne osoby już się zgłaszają!

Zespół Przystani