www.przystan.org.pl

1% podatku dla rodzin


Zapraszamy do włączenia się w walkę o rodziny. Możesz to również zrobić przekazując 1% podatku dla  Misji Dobro Czynić. Dzięki temu będziemy mogli lepiej wam służyć.

Dzięki wieloletniej współpracy, razem z Misją w poprzednich latach wymieniliśmy kamizelki na nowe  i pozyskaliśmy dwa wspaniałe młodzieżowe jednoosobowe kajaki. W 2020 r., aby sprostać potrzebom rosnącej liczby uczestników naszych spływów, we wspólnym projekcie razem z Misją Dobro Czynić nabyliśmy 20 wioseł i 18 kamizelek asekuracyjnych. Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym było to możliwe!

Rozliczenie podatku za 2020 już się rozpoczęło – polecamy się Waszej uprzejmej pamięci.

Jak to zrobić?
W końcowych sekcjach rocznego formularza podatkowego PIT znajduje się miejsce na wskazanie Organizacji Pożytku Publicznego, której podatnik chce przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy wpisać numer KRS Misji 0000253759 oraz cel szczegółowy „Przystań”. Jest też rubryka na kwotę 1%, ale jeżeli korzystasz z serwisu e-PIT, nie musisz jej obliczać – system zrobi to za Ciebie. Aktualny program do rozliczania PIT znajduje sie też na stronie www.dobroczynic.pl 

Kto może przekazać 1% podatku?

Uprawniony jest do tego każdy podatnik, którego dochody (niezależnie od ich źródła – praca, zlecenia, dzieło, zasiłek, emerytura, renta, działalność gospodarcza) opodatkowane są wg skali podatkowej (17% lub 32% dochodu). Może to zrobić również osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%.

1% podatku możesz przekazać też od podatku rozliczanego ryczałtem (działalność gospodarcza, ale też m.in. sprzedaż nieruchomości, wynajem, prawa majątkowe). 

Jak obliczyć 1% podatku do przekazania?

To bardzo proste. Wystarczy kwotę należnego podatku podzielić przez 100, a następnie zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Na przykład, jeżeli Twój podatek to 1234 zł, to 1% wynosi 12,34 zł i po zaokrągleniu do przekazania masz 12,30 zł. I nie przejmuj się, jeśli myślisz że to niewiele – siła tego rozwiązania polega na większej liczbie osób wpłacających nawet niewielkie kwoty.


Pozdrawiamy i życzymy zdrowia

Przystań i walcz!