1% podatku

Leży Ci na sercu dobro rodzin?

Zapraszamy do wspólnej walki poprzez przekazanie 1% Twojego podatku. Zamiast fiskusowi – przekaż Przystani 🙂

Dzięki wieloletniej współpracy Przystani z Misją Dobro Czynić, masz możliwość przekazać 1% podatku, abyśmy mogli lepiej służyć ojcom i rodzinom na naszych wyprawach. Dzięki tym  darowiznom kupiliśmy:

  • 2019 r. – dwa nowe, młodzieżowe kajaki jednoosobowe;
  • 2020 r. – 20 wioseł i 18 kamizelek asekuracyjnych
  • 2021 r. – 28 kamizelek asekuracyjnych

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym było to możliwe! Kolejne rozliczenia już niebawem – polecamy się Waszej uprzejmej pamięci.

W końcowych sekcjach rocznego formularza podatkowego PIT znajduje się miejsce na wskazanie Organizacji Pożytku Publicznego, której podatnik chce przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy wpisać numer KRS Misji 0000253759 oraz cel szczegółowy „Przystań”. Jest też rubryka na kwotę 1%, ale jeżeli korzystasz z serwisu e-PIT, nie musisz jej obliczać – system zrobi to za Ciebie.

Kto może przekazać 1% podatku?

Uprawniony jest do tego każdy podatnik, którego dochody (niezależnie od ich źródła – praca, zlecenia, dzieło, zasiłek, emerytura, renta, działalność gospodarcza) opodatkowane są wg skali podatkowej (17% lub 32% dochodu). Może to zrobić również osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%.

1% podatku możesz przekazać też od podatku rozliczanego ryczałtem (działalność gospodarcza, ale też m.in. sprzedaż nieruchomości, wynajem, prawa majątkowe). 

Jak obliczyć 1% podatku do przekazania?

To bardzo proste. Wystarczy kwotę należnego podatku podzielić przez 100, a następnie zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Na przykład, jeżeli Twój podatek to 1234 zł, to 1% wynosi 12,34 zł i po zaokrągleniu do przekazania masz 12,30 zł. I nie przejmuj się, jeśli myślisz że to niewiele – siła tego rozwiązania polega na większej liczbie osób wpłacających nawet niewielkie kwoty.

Dzięki misji dobro czynić możemy otrzymywać wsparcie z 1% podatku