www.przystan.org.pl

Fundacja Przystań i Walcz

Fundacja Przystań i Walcz została powołana w 2017 r. przez czworo fundatorów – Macieja Sowę, Grzegorza Idzi oraz Przemysława i Danutę Lewinskich. W tym składzie stanowią oni również Radę Fundacji.

W skład Zarządu wchodzą: Rafał Pokusiński – prezes oraz Andrzej Grzegorek, Dawid Lewinski, Jerzy i Agnieszka Klott – członkowie.

Siedziba Fundacji mieści się w Rumianku (gm. Tarnowo Podgórne, pow. poznański) przy ul. Parkowej 17.

Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000682086.

NIP: 7811948340

Do pobrania: Statut Fundacji Przystań i Walcz