Budowanie silnych więzi – docenianie

 
Docenianie
Docenianie jest fundamentem bezpieczeństwa w relacjach, a docenianie możemy nazwać ich kamieniem węgielnym.
Kiedy doceniamy młodych ludzi dajemy im poczucie znaczenia.
Akceptując młodych ludzi mówimy, ze to kim są, jest ważne, doceniając mówimy im, że to co robią też się liczy.
Docenianie to pokazywanie tak w słowach jak i w czynach uznania pozytywnych czynów dziecka. Praktycznie będzie się to wyrażać w chwaleniu dziecka i nagradzaniu do na różne sposoby.
Jakie przeszkody natrafiamy na drodze realizacji doceniania?

  • łatwiej jest nam „tropić” złe zachowania i je krytykować niż szukać dobrych i je chwalić
  • często nie potrafimy doceniać prób poprawy zachowania koncentrując się tylko na efekcie końcowym
  • nie chcemy doceniać oczywistych rzeczy np. posprzątania po sobie, czy wyniesienia śmieci (a przecież my lubimy, gdy ktoś chwali naszą codzienną pracę)

Skutki braku doceniania dziecka:

  • Prowadzi to do braku poczucia własnej wartości (zły obraz siebie). To z kolei powoduje, że dziecko nie chce podejmować się nowych zadań ze strachu przed porażką. Kiedy dziecko nie osiąga sukcesów i w pozytywnych działaniach może szukać uzyskania akceptacji w czynach nagannych.
  • Dzieci, które nie były doceniane w momencie, kiedy zaczynają słyszeć pochwały są nieufne i upatrują w takim postępowaniu jakiegoś podstępu

Co daje dziecku systematyczne docenianie:
Możemy dosłownie odwrócić to, co powiedzieliśmy powyżej o skutkach braku doceniania. Dodatkowym plusem jest to, że dzieci doceniane zmieniają swoje zachowania na lepsze i nie muszą być tak często korygowane.
Do czego prowadzi pokazywanie uznania bez akceptacji:
Może skłonić młodego człowieka do budowania relacji z rodzicem na podstawie osiągnięć. Jeżeli jest chwalony to znaczy, że rodzice mnie kochają, jeżeli wyrażają dezaprobatę rodzi to poczucie winy i strach przed odrzuceniem.