Gdzie rozbić namiot?

  1. Powierzchnia powinna być równa, bez dołków i górek
  2. Rozbijamy się na płaskim, nie pochyłym terenie (inaczej leżąc w namiocie, będziemy się zsuwać na jedną stronę)
  3. Przed rozbiciem namiotu usuwamy z ziemi kamienie, patyczki itp.
  4. Unikamy biwakowania pod drzewami, zwłaszcza samotnymi. Wiatr może odłamać jego gałąź, która na nas upadnie
  5. Unikamy rozbijania namiotu w zagłębieniach terenu lub u podnóża górki – w takich miejscach będzie zbierała się woda deszczowa.
  6. Jeżeli spodziewasz się obfitego deszczu, możesz wykopać rowek dookoła namiotu
  7. Szukamy miejsc osłoniętych przed wiatrem
  8. Rozbijaj się możliwie najdalej od ogniska – jedna iskra może spalić cały namiot
  9. Unikaj rozbijania się przy ścieżce – ktoś może potknąć się o linkę Twojego namiotu i zrobić krzywdę sobie lub uszkodzić Twój namiot
  10. Sprawdź czy przypadkiem nie rozbijasz się na mrowisku lub pod gniazdem os.