www.przystan.org.pl

Spływ Wielkopolski Pamięci Mateusza Lisa


Swoją obecnością na spływie Wielkopolskim, chcemy uczcić pamięć naszego kolegi Mateusza, który ostatnie 2 lata był wolontariuszem na spływach Wielkopolskich. Będziemy chcieli m. in. wysłuchać przesłania, które sprawiło, że Mati uczynił Jezusa swoim Panem. Chcemy, żeby jego historia stała się inspiracja dla młodzieży do poszukiwania żywej relacji z Bogiem.

Zapraszamy kolegów i koleżanki Mateusza ze swoimi ojcami. Będziemy chcieli wesprzeć młodych kajakarzy, którzy idą śladami Mateusza.