www.przystan.org.pl

Radosnych Świąt!

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”

Życzymy wam, byście w okresie świątecznym doświadczali tego pokoju i w radości chwalili Boga za Jego wielki dar.

Życzymy wam również dobrego czasu z rodziną i zdrowia.

Na www.przystan.org.pl znajdziecie już wyprawy na 2021 r. Jest kilka nowości 🙂

Zapraszamy też do zaktualizowanej galerii ze zdjęciami z tegorocznych wypraw.

Na początku grudnia pisaliśmy do was z prośbą o pomoc w zebraniu środków na najdroższy lek świata dla Olka Lewandowskiego. Tym lekarstwem jest terapia genowa za około 9 mln. zł.

A jaki jest najcenniejszy lek świata?

Taki, który daje życie, ale wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.J 3, 16

Jak przyjąć to lekarstwo?

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.

A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:

nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Ef 2, 8-9

Co daje przyjęcie Jezusa z wiarą?

A świadectwo jest takie:
że Bóg dał nam życie wieczne,
a to życie jest w Jego Synu.
Ten, kto ma Syna, ma życie,
a kto nie ma Syna Bożego,
nie ma też i życia.
O tym napisałem do was,
którzy wierzycie w imię Syna Bożego,
abyście wiedzieli,
że macie życie wieczne.” 1J 5, 11-13

Jak możesz wyrazić swoją wiarę? Na przykład tak.

„Panie Jezu, dziękuję za to, że umarłeś za mnie na krzyżu ponosząc karę za moje grzechy. Wierzę w Ciebie. Otwieram drzwi mojego serca i przyjmuję Cię jako mojego Pana i Zbawiciela. Przejmij kierownictwo nad moim życiem, i uczyń mnie takim jakim chcesz, abym się stał”.

Przystań i Walcz!