Budowanie silnych więzi – akceptacja

 

Akceptacja

Akceptacja pozwala dzieciom uwierzyć, ze będziemy je stale kochać niezależnie od tego, co się stanie. Kiedy akceptujemy młodych ludzi takimi jakimi są, to daje im poczucie bezpieczeństwa.

Akceptacja to przyjmowanie ludzi takimi jakimi są, a nie za to, co robią.

Na czym polega akceptacja warunkowa?

Jak długo dzieci przestrzegają reguł, nie wpadają w kłopoty i robią to, czego się od nich oczekuje, rodzice okazują im wsparcie i akceptację. Lecz jeśli młody człowiek popełni błąd, złamie zasadę, dorośli zaczynają inaczej z nim rozmawiać, stają się oziębli i zdystansowani. Młodzi również, tak jak my, mają gorsze i lepsze dni. Akceptacja warunkowa koncentruje się na osiagnięciach dziecka.

Na czym polega akceptacja bezwarunkowa?

Zakłada akceptacje dziecka takim, jakie jest, podobnie jak Bóg akceptuje nas i kocha bez względu na wielkość naszych dokonań. Pełna akceptacja dziecka nie oznacza, że pochwalamy wszystko co robi, ale uznajemy jego niezwykłą wartość przez fakt bycia naszym dzieckiem.

Akceptacja bezwarunkowa koncentruje się na wartości osoby, a nie na tym co osiąga. Dziecko powinno mieć wewnętrzne przekonanie, ze ojciec będzie je kochał bez względu na to co zrobi.

Kiedy nasze dzieci czują się akceptowane przez nas, to jest im łatwiej przyjmować coś od nas, czy być szczerymi, co powoduje większe zaufanie między nami.

Podam Przykład stwierdzenia wyrażającego akceptację, jakiej chcielibyśmy doświadczać od innych:

  • kocham cie nie dlatego, że przynosisz piątki, ale dlatego, że jesteś moim dzieckiem

  • będę cię kochać do końca życia

  • po jakimś czasie jak dziecko zbiło lampę w pokoju. Podchodzę, obejmuję i mówię „kocham cię mimo utraty tej lampy”

Dlaczego akceptacja w relacjach jest tak ważna?

  • pozwala dzieciom uwierzyć, że będziemy stale je kochać bez względu na to co zrobią

  • akceptacja daje im poczucie bezpieczeństwa

  • ułatwia dzieciom być szczerymi wobec nas i zwiększa zaufanie do nas

  • dzieci akceptowana znacznie częściej postrzegają siebie, jako wartościowe osoby

  • jeżeli nie doświadczą akceptacji ze strony rodziców, będą jej szukać u innych ludzi