www.przystan.org.pl

Budowanie silnych więzi cz. 3 – akceptacja

Drugą zasadą budowania silnych więzi z dzieckiem jest okazywanie mu akceptacji.

Sedno akceptacji

Akceptacja jest tym, co pozwala dzieciom uwierzyć, że je kochamy, bo są dla nas ważne i podziwiane. To zaś buduje poczucie ich własnej wartości. Są jednak dwa bardzo różne sposoby okazywania akceptacji. Jeden z nich jest popularny, a drugi ogromnie wartościowy

Akceptacja warunkowa

Jej charakterystyczną cechą jest okresowość. Jak długo dzieci przestrzegają reguł, nie wpadają w kłopoty i robią to, czego się od nich oczekuje, rodzice okazują im wsparcie i akceptację. Lecz jeśli młody człowiek popełni błąd, złamie zasadę, dorośli zaczynają inaczej z nim rozmawiać, stają się oziębli i zdystansowani. To jednak jest niesprawiedliwe, gdyż młodzi również, tak jak my, mają gorsze i lepsze dni. Jednym słowem: akceptacja warunkowa koncentruje się na osiągnięciach dziecka.

Akceptacja bezwarunkowa

Drugi rodzaj nie podlega okresowości. Zakłada ona akceptację dziecka takim, jakie jest, podobnie jak Bóg akceptuje nas i kocha bez względu na wielkość naszych dokonań. Oczywiście nie oznacza ona, że pochwalamy wszystko to, co robi dziecko, ale uznajemy jego niezwykłą wartość przez fakt bycia naszym potomkiem. Jednym słowem: akceptacja bezwarunkowa koncentruje się na wartości osoby, a nie na tym co osiąga.

Jak okazywać akceptację?

Dziecko powinno mieć wewnętrzne przekonanie, że ojciec będzie je kochał bez względu na to co zrobi. Potrzebą dziecka jest świadomość tego, że są przyjmowanie z powodu tego, jakimi są, a nie za to, co robią. W rezultacie, kiedy nasze dzieci czują się bezwarunkowo akceptowane, jest im łatwiej przyjmować to, co im dajemy, niezależnie od tego czy są to przyjemne czy trudne rzeczy.

Bezwarunkową akceptację można okazywać na różne sposoby. Oto zaledwie kilka przykładów:

  • Kocham cię nie dlatego, że przynosisz piątki, ale dlatego, że jesteś moim dzieckiem.
  • Będę cię kochać do końca życia.
  • Po jakimś czasie jak dziecko zbiło lampę w pokoju. Podchodzę, obejmuję i mówię „kocham cię mimo utraty tej lampy”

Dlaczego akceptacja w relacjach jest tak ważna?

Akceptacja bezwarunkowa skutkuje wieloma pozytywnymi rzeczami. Między innymi:

  • Pozwala dzieciom uwierzyć, że będziemy stale je kochać bez względu na to co zrobią;
  • Daje im poczucie bezpieczeństwa;
  • Ułatwia dzieciom być szczerymi wobec nas;
  • Zwiększa zaufanie do nas.

Ponadto dzieci akceptowana znacznie częściej postrzegają siebie, jako wartościowe osoby. Jeżeli jednak nie doświadczą jej ze strony rodziców, będą szukać jej u innych ludzi.

Kolejny krok

Następną zasadą budowania silnych więzi z dzieckiem jest dostępność czyli poświęcanie mu czasu.