www.przystan.org.pl

Spływ Słupią

Spływ Słupią do morza

Spływ Słupią to jedna z najbardziej legendarnych propozycji na kajaki! Mało który wprawiony kajakarz nie słyszał o Rynnie Sulęczyńskiej – prawdziwie górskim odcinku tej północnej rzeki. Jednak to nie jest jedyna atrakcja! Również pozostała część trasy – już o wiele spokojniejsza i dostępna dla wszystkich , w tym naszych uczestników – na długo pozostaje w pamieci. Dziewiczy charakter zapewniony przez Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, unikatowy na skalę europejską system elektrowni wodnych powstałych na przełomie XIX/XX wieku (dalej czynnych!) i zakończenie spływu w porcie w Ustce sprawiają, że nie ma drugiej tak niesamowitej rzeki.

Szczegółowy opis trasy pod miniaturami.

Oferta spływów Słupią

Wśród naszych spływów kajakowych znajdziesz wyjazdy dla: ojców z dziećmirodzinmałżeństwmężczyzn; i dla każdego.

Posiadają one różne charaktery oraz długości: spływy weekendowe 2 dniowe„przedłużony weekend” (3-4-dniowe) oraz tygodniowe.

Rzeka Słupia

Słupia to nieduża rzeka, płynąca przez województwo pomorskie. Swój początek bierze na torfowiskach koło Sierakowskiej Huty w powiecie kartuskim, a po przepłynięciu około 140 km w kierunku północno-zachodnim trafia do Ustki, a następnie do Bałtyku.

Pod względem przyrodniczym Słupia jest bardzo atrakcyjną rzeką, pozwalającą zakosztować wszystkiego, czego tylko można sobie zamarzyć: jezior, górskiego charakteru, dzikich lasów i spokojnych rozlewisk. Spora część jej dorzecza jest objęta Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi”. Płynąc przez samo serce dzikiej puszczy, przy odrobinie szczęścia można spotkać bobry, jelenie oraz inne zwierzęta.

Słupia znana jest także z unikatowego na skalę europejską systemu czterech zabytkowych elektrowni wodnych: Struga w Soszycy, Gałąźnia Mała, Strzegomino i Krzynia, które powstały na przełomie XIX/XX wieku, ale działają aż do dziś. Oprócz majestycznego wyglądu, jakim mogą poszczycić się wszystkie cztery, elektrownia Struga jest najstarszą czynną elektrownią wodną w Europie, a także najprawdopodobniej posiadaczką najdłużej świecącej się żarówki na świecie, a we wnętrzu elektrowni w Gałąźni Małej znajduje się izba muzealna. Obie – Struga i Gałąźnia Mała – ze względu na swój rozbudowany system budowli hydrotechnicznych, spowodowały skrócenie szlaku kajakowego oraz konieczność kilkukilometrowej przewózki kajaków.

Trudność szlaku kajakowego Słupi

Słupia jest rzeką zróżnicowaną pod względem swojej trudności. Jej górny bieg, aż do Gałąźni Małej klasyfikowany jest jako rzeka górska, przez co pływanie nią wymaga doświadczenia kajakarskiego. Poniżej spadek poziomu wody maleje, a nurt uspokaja się, przez co staje się dostępna także dla niedoświadczonych kajakarzy. W nurcie co jakiś czas spotkać można powalone drzewa, bystrza i progi wodne.

Słupia - idealna rzeka na kajaki
Słupia

Spływ po Słupi – proponowane odcinki

Spływy po Słupi można rozpocząć już nad Jeziorem Gowidlińskim – na plaży w Gowidlinie. Jest to najwyżej położone miejsce dogodne do wodowania kajaków. Stąd do ujścia rzeki jest do przepłynięcia 124 km (w tym dwie kilkukilometrowe obowiązkowe przewózki).

Bardzo często spływy rozpoczynają się jednak niżej – już za przewózkami – przy elektrowni w Gałąźni Małej, skąd od morza dzieli kajakarzy 73 km.

Trasę najczęściej dzieli się na następujące odcinki

 1. Gowidlino – Sulęczyno -14 km
 2. Sulęczyno – Bylina -14 km (przewózka kajaków do Soszycy 2km)
 3. Soszyca – Jezioro Głębokie – 19 km (przewózka kajaków do Gałąźni Małej 8km)
 4. Gałąźnia Mała – Leśny Dwór – 15 km
 5. Leśny Dwór – Słupsk – 23km
 6. Słupsk – Bydlino – 18 km
 7. Bydlino – Ustka – 17 km

Pierwszy odcinek: Gowidlino – Sulęczyno (12 km)

Spływ najwygodniej rozpocząć w miejscowości Gowidlino – na plaży nad Jeziorem Gowidlińskim. Stąd, trzymając się lewego brzegu, należy płynąć 5 km na południe. Wypływ Słupi znajduje się we wschodniej zatoce i, tak, jak dalszy odcinek rzeki, jest wąski i mocno zarośnięty. Po kilometrze dopływamy do mostu w Amalce i pierwszej przenoski – obejścia starego młyna prawą stroną, a następnie do drugiego mostu, za którym jest bystrze. Następnie półtora km dzielą nas od Jeziora Węgorzyno, które tym razem należy przepłynąć w kierunku południowo-zachodnim, trzymając się prawego brzegu. Za jeziorem czeka pierwsze bystrze, a po kilkuset metrach na lewym brzegu niewielka przystań kajakowa w Sulęczynie, która jest dogodnym miejscem do rozbicia namiotów. Znajduje się tu pomost i wiata.

Najważniejsze punkty kilometrażu:

 • 124,7 km – start spływu na plaży w Gowidlinie nad Jeziorem Gowidlińskim
 • 119,6 – wypływ z Jeziora Gowidlińskiego
 • 118,3 – most w Amalce i przenoska obok starego młyna prawym brzegiem (20 m)
 • 117,3 – drugi most w Amalce i kamieniste bystrze
 • 115,8 – ujście do Jeziora Węgorzyno
 • 113,1 – wypływ z jeziora i silne bystrze
 • 112,6 – przystań kajakowa w Sulęczynie, znajdująca się na lewym brzegu przed mostem

Drugi odcinek: Sulęczyno – Bylina (15 km) + przewózka (2km)

Odcinek rozpoczyna się najtrudniejszym fragmentem całego szlaku Słupi – Rynną Sulęczyńską. To 300 m typowo górski odcinek, którym pływać powinni jedynie mocno doświadczeni kajakarze. Kończy się on przy starym tartaku. Osoby mniej doświadczone powinny przenieść kajaki aż za ten tartak.

Po pokonaniu tego odcinka, rzeka uspokaja się, ale w korycie spotkać można zwalone drzewa oraz niskie progi wodne. Po kilometrze na lewym brzegu znajdować się będzie pole namiotowe Kajlandia, a po kolejnych kilku na prawym brzegu w okolicy miejscowości Parchowo. Po przepłynięciu następnych trzech kilometrów wpływamy na Jezioro Żukowskie, które należy przepłynąć w kierunku zachodnim, a następnie wzdłuż lewego brzegu kierować się na północ. Po wypłynięciu z jeziora i przepłynięciu kilometra docieramy do niespływalnego jazu, który otwiera 2 km kanał pierwszej z elektrowni, jakie spotkamy na szlaku Słupi. Sam kanał (według znaku) jest wyłączony z ruchu kajakarskiego, stąd kajaki należy wyciągnąć z koryta przed jazem i skorzystać z przewózki za elektrownię Struga w Soszycy, gdzie znajdują się dwa pola namiotowe.

 • 112,6 km – Rynna Sulęczyńska – najtrudniejszy fragment Słupi, kończący się przenoską wokoło tartaku (50 m)
 • 111,0 km – pole namiotowe Kajlandia na lewym brzegu
 • 108,3 km – most w Nowym Polu, a za nim pale i bystrze
 • 103,3 km – pole namiotowe w okolicach Parchowa
 • 99,8 km – ujście do Jeziora Żukowskiego, pole namiotowe
 • 98,4 km – wypływ z Jeziora Żukowskiego
 • 97,3 km – niesplywalny jaz oraz kanał zamknięty dla ruchu kajakarskiego. Należy przewieźć kajaki za elektrownię wodną w Soszycy (2 km)
 • 95,5 km – elektrownia wodna Struga w Soszycy, a za nią pole biwakowe po prawej stronie
 • 94,2 km – most w Soszycy, przy którym woduje się kajaki po przewózce i pole biwakowe

Trzeci odcinek: Soszyca – Jezioro Głębokie (18 km) + przewózka (8km)

W całości odcinek prowadzi przez teren Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, co da się odczuć, płynąć kajakiem. Rzeka staje się tu bardziej dziewicza, płynąca zakolami pomiędzy wzgórzami porośniętymi lasami. W korycie spotkać można liczne powalone drzewa oraz bystrza, a przy odrobienie szczęścia – również zwierzęta zamieszkujące Park. Po około 5 km dopływamy do pierwszego mostu, a po kolejnych 5 km do drugiego mostu w Gołębiej Górze, pod którym znajduje się kamienny próg i bystrze. Za mostem, po prawej stronie znajduje się również parking leśny: „Gołębia Góra” z wiatą. Po niespełna 3 km dopływamy do ostatniego mostu we wsi Osieczki, a po kolejnych – do rozwidlenia rzeki. Lewa odnoga to niespływalna w dalszych odcinkach Stara Słupia (do której wpada spływalny dopływ Bytowa), a prawa – to kanał prowadzący do Jeziora Głębokiego, a dalej do elektrowni. Po wybraniu prawej odnogi, dopływamy do Jeziora Głębokiego, płyniemy w kierunku zachodnim, by w połowie jeziora dobić do prawego brzegu, na którym znajduje się leśny biwak. W tym miejscu czeka nas kolejna przewózka (8 km) za elektrownię w Gałąźni Małej, gdyż wypływ kanału Słupi z Jeziora Głębokiego jest zamknięty dla wszelkiego ruchu kajakarskiego (woda ujęta jest w rurociągi). Za elektrownią, na lewym brzegu znajduje się pole namiotowe, na którym można się zatrzymać.

 • 89,7 km – most
 • 84,7 km – most w Gołębiej Górze, pod nim spływalny próg
 • 82,0 km – most we wsi Osieczki
 • 79,5 km – rozwidlenie rzeki – lewa odnoga to Stara Słupia, do której wpada spławny dopływ – Bytowa
 • 80,0 km – ujście Słupi do Jeziora Głębokiego
 • 75,8 km – zamek wodny przy wypływie Słupi, brak możliwości płynięcia dalej, przewózka 8 km do Gałąźni Małej
 • 68,7 km – most w Gałąźni Małej, przy którym woduje się kajaki po przewózce i pole biwakowe
Koniec trzeciego odcinka Spływu Słupią - leśne pole nad Jeziorem Głębokim
Koniec trzeciego odcinka Spływu Słupią – leśne pole nad Jeziorem Głębokim

Czwarty odcinek: Gałąźnia Mała – Leśny Dwór (15 km)

To kolejny odcinek, który w całości prowadzi przez Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”. Po zwodowaniu kajaków i przepłynięciu niedługiego odcinka rzeka stopniowo poszerza się, przechodząc w wąskie, długie i kręte Jezioro Konradowo (Strzegomino). Przez cały czas należy płynąć w kierunku północno-zachodnim, a gdy jezioro znacznie się poszerzy – na zachód, by na końcowym etapie dobić do północnego brzegu, na którym znajduje się wpływ do kanału prowadzącego do elektrowni Strzegomino. Elektrownię należy obejść prawym brzegiem. Po zwodowaniu i przepłynięciu kilkuset metrów, dopływamy do Jeziora Krzynia, które należy przepłynąć w kierunku północnym. Na jego północnym brzegu należy wpłynąć w kanał portowy, a następnie w jego lewą odnogę.  Tam należy przenieść kajaki lewym brzegiem wokół elektrowni. Po zwodowaniu rzeka prowadzi wśród łąk do mostu w Łysomiczkach, za którym na lewym brzegu znajduje się przystań kajakowa „Leśny Dwór”.

 • 66,1 km – początek Jeziora Strzegomino (Konradowo)
 • 63,6 km – jaz, należy wpływać pod otwartą zastawkę
 • 62,8 km – most w Konradowie, a za nim przenoska prawym brzegiem (150 m) wokół elektrowni Strzegomino
 • 61,8 km – wpływ do Jeziora Krzynia
 • 58,2 km – pole biwakowe
 • 57,2 km – elektrownia Krzynia, przenoska z lewego basenu
 • 53,4 km – most drogowy w Łysomiczkach, przy nim pole namiotowe „Leśny Dwór”

Piąty odcinek: Leśny Dwór – Słupsk (20km)

Początkowo rzeka prowadzi w większości przez pola. W jej nurcie znajdować się będzie mniej drzew niż dotychczas, jednak brzegi miejscami mocno porośnięte będą łozami. Po 3 km z prawej strony widoczne będzie ujście Skotawy, a kawałek za nią po lewej – Kamiennej. Oba dopływy nadają się do pływania kajakiem, lecz są dość uciążliwe. 2 kilometry dalej zobaczymy most na trasie Żelkówko – Lubuń, za którym po prawej stronie znajduje się stanica kajakowa, a kilkaset metrów dalej po lewej ujście Żelkowej Wody. Po kolejnych 3 km rzeki porośniętej na brzegach przez łozy miniemy następny most, 2 km za nim dopływ Kwaczy oraz kilometr dalej – kolejnej rzeczki. Po kilometrze na lewym brzegu brzegu będzie przystań kajakowa Łosino. Przez następnych kilka kilometrów jeszcze 3 razy będziemy przepływać pod mostami. Pierwszy z nich stanowi granicę parku „Dolina Słupi”, a zaraz za nim po prawej dostrzec będzie można ujście Głaźnej, drugi to obwodnica Słupska, a trzeci – żelazny most zwiastujący wpłynięcie do Słupska i bliskość pola biwakowego. Pole znajdować się będzie kilkaset metrów za nim, w Parku Kultury i Wypoczynku (zarządzanym przez SOSiR) na lewym brzegu.

 • 50,1 km – ujście Skotawy z prawej strony i Kamiennej z lewej (korytem Starej Słupi)
 • 48,0 km – most, za którym na prawym brzegu jest stanica kajakowa
 • 47,3 km – ujście Żelkowej Wody z lewej
 • 44,6 km – most w Lubuniu
 • 42,6 km – ujście Kwaczy z lewej strony
 • 41,6 km – ujście rzeczki z lewej
 • 40,5 km – przystań kajakowa w Łosinie
 • 39,0 km – most w Łosinie, a za z prawej nim ujście rzeczki Głaźnej
 • 37,5 km – most obwodnicy Słupska
 • 34,0 km – stalowy most w Słupsku
 • 33,2 km – pole namiotowe w Parku Kultury i Wypoczynku (SOSiR)

Szósty odcinek: Słupsk – Bydlino (18 km)

Już na samym początku płynięcia Słupia rozwidla się. Należy wybrać lewą odnogę, a za kładką przybić do prawego brzegu i przenieść kajak na prawą odnogę za śluzę łososiową. Przepływając przez miasto możemy podziwiać zabytki m.in. Zamek Książąt Pomorskich i Basztę Czarownic oraz spotykamy jeszcze kilka mostów. Za miastem rzeka ponownie nabiera bardziej dzikiego charakteru, prowadząc przede wszystkim przez lasy. Po przepłynięciu paru kilometrów, z lewej strony miniemy pole namiotowe Włynkówko, a po następnych 10 km dopłyniemy do mostu w Bydlinie, za którym w odległości ok. 400 m po lewej stronie jest łąka dogodna do rozbicia namiotów.

 • 33,0 km – rozwidlenie rzeki, przenoska z lewej odnogi na prawą (poniżej śluzy łososiowej)
 • 32,2 km – most w Słupsku, przy nim po lewej zamek
 • 30,2 km – most kolejowy
 • 26,2 km – przystań kajakowa Włynkówko po lewej
 • 15,8 km – most w Bydlinie, a za nim po lewej pole na biwak
 • 15,4 km – na lewym brzegu biwak „na dziko” na łące w Bydlinie

Siódmy odcinek: Bydlino – Ustka (15 km)

W końcowym odcinku Słupia znacznie się poszerza, uspokaja, a z jej nurtu znikają przeszkody, pozwalając cieszyć się błogością spływu. W pierwszych kilometrach mijamy dwie przystanie kajakowe: w Charmowie na lewym brzegu i Zimowiskach na prawym. Po kolejnych dwóch kilometrach docieramy do mostu kolejowego. Następnie rzeka prowadzi leniwie meandrami aż do pierwszych zabudowań Ustki. Na kilometr przed ujściem, po lewej stronie mieści się stanica kajakowa, na której można zakończyć spływ w przypadku braku wpływania do portu oraz rozbić namioty. Po uzyskaniu zgody z Bosmanatu Portu (tel: 598 144 533) można płynąć dalej do portu.

 • 12,5 km – pole biwakowe w Charnowie na lewym brzegu
 • 11,4 km – most w Charnowie
 • 9,8 km – przystań kajakowa Zimowiska na prawym brzegu
 • 7,2 km – most kolejowy
 • 1,4 km – po lewej stronie przystań kajakowa w Ustce, dogodnie miejsce do zakończenia spływów jeśli nie wpływa się do portu
 • 1,2 km – most drogowy oraz kolejowy, a za nim port
 • 0,0 km – ujście Słupi do Bałtyku
Zakończenie siódmego odcinka spływu Słupią - wpłynięcie do Bałtyku
Zakończenie siódmego odcinka spływu Słupią – wpłynięcie do Bałtyku
1,5% dla rodzin

Przekaż 1,5% swojego podatku na budowanie silnych rodzin zamiast fiskusowi. Dzięki temu, że wiele osób wspiera niewielkimi kwotami, razem jesteśmy w stanie tworzyć wielkie dzieło!

Jak przekazać 1,5%? przeczytaj w 1 minutę.